Yhä useampi velkaantuu pikavippien ja kulutusluottojen takia

Yhä useampi velkaantuu otettuaan lainaa ilman vakuuksia, eli pikavippejä tai kulutusluottoja – velkomisjuttujen määrä kasvoi käräjäoikeuksissa viime vuonna yli 20 000 kappaleella. Yksityishenkilöiden velkomusasioiden käsittelymäärät eri käräjäoikeuksissa kiinnosti Yleä, joka selvitti asiaa seitsemästä käräjäoikeudesta. Kokonaisuudessaan käräjäoikeuksia on Suomessa 27. Pelkästään tarkasteltujen seitsemän käräjäoikeuden alueella velkomusjuttujen määrä on kasvanut 20 000:lla. Toki kyseessä voi olla suuren kansallisen trendin sijasta vain tiettyjen alueiden kehitys. Tarkastelussa selvisi velkomusjuttujen kasvussa olevan kyse tavallisimmin maksamattomista pikavipeistä, kulutusluotoista, vuokrista ja puhelin- sekä sähkölaskuista. Jutut päätyvät tavallisimmin ulosottoon oikeuden päätöksen jälkeen, niissä tapauksissa joissa velkoja ei ole saatu perittyä vapaaehtoisesti. Juridisesti jutut tarkoittavat sellaisia velkomusasioita, joissa osapuolten välillä ei ole riitaa. Nämä ovat ns. summaarisia velkomusasioita. Lukuihin on laskettu myös sellaiset velkomusasiat, jotka on riitautettu ja joissa lainan vakuutta vaaditaan maksettavaksi vakuuden arvosta. Näiden asioiden osuus kokonaissummasta ei ole vielä selvillä.

Velkomusjuttujen määrä on kasvanut runsaasti aiemmasta

Lukujen määrät ovat synkeitä eri puolilla suomea, kun tarkastellaan seitsemän selvityksen alla olleen käräjäoikeuden tilastoja. Varsinais-Suomen tilannetta arvioimaan on saatu haastateltua ko. Käräjäoikeudessa riita- ja hakemusasioiden osaston johtajaa Pasi Kettulaa. Hän pitää tapausten määrän nousua poikkeuksellisena, koska ne ovat nousseet huomattavasti edellisestä vuodesta. Toissa vuodesta kasvua on ollut 5 300 juttua, joka tarkoittaa 17 prosentin prosentuaalista kasvua. Kasvu suuruus painottui erityisesti vuoden 2017 loppuun. Kettula käy läpi velkomusjuttuja ja löytää niistä paljon sähkölaskuja, vuokramaksuja, sekä erityisen paljon pikavippejä ja monenlaisia kulutusluottoja. Velkominen on myös kiihtynyt velkaantumisen lisääntymisen kanssa. Kettula huomauttaa myös, että vuokrasaatavien velkomisen yhteydessä velkaantuneelle osapuolelle vaaditaan yleensä myös vuokrasopimuksen purkamista. Pikaluottojen osalta tulee usein kysymykseen kohtuuttomien sopimusehtojen selvittäminen, tähän voidaan päätyä, vaikkei velkaan liittyisikään riitaa. Varsinaisesti korkojen suuruuteen puuttumiseen ei kuitenkaan ole tarvetta, mikäli niiden ehdot on tuotu julki tarpeeksi selkeästi sekä ymmärrettävästi. Maksamaton lasku tai luotto voi lopulta oikeuden päätöksen jälkeen johtaa maksuhäiriömerkintään luottotiedoissa. Tämän on voinut välttää esim. niin, että on saanut sovittua velka-asian velkojan kanssa ennen oikeuden päätöstä. Mikäli henkilö taas on todettu varattomaksi, jää velkoja kokonaan ilman saataviaan. Velkaantuneella on mahdollisuus hakea myös velkajärjestelyyn, näiden määrät ei kuitenkaan ole Kettulan mukaan kasvaneet viime aikoina. Pirkanmaan tilanteen tarkastelu taas osoittaa Ylen selvityksessä, että velkomusjuttujen kasvu on ollut saman suuntainen kuin Varsinais-Suomessakin. Nousu on lukuina 6 000 enemmän kuin toissa vuonna. Pirkanmaalla yhdytään Varsinais-Suomen linjaukseen: suurin syy siihen, että velkomusjuttujen määrä nousee, on pikavippien helppo saatavuus. Käräjäoikeus arvelee, että luoton hankinnan vastuut voivat edelleen tulla yllätyksenä osalle ihmisistä. Yksi syy pikavippien nousuun voi olla muuttovoittoisuus, sekä opiskelijoiden suuri määrä tarkastelluissa kasvukeskuksissa, arvelee johtava talous- ja velkaneuvoja Aki Jauro Tampereen kaupungilta. Helsingin käräjäoikeudessa juttujen määrän nousu ei ollut yhtä dramaattinen kuin muualla, vaikka kyseessä on Suomen suurin käräjäoikeus. Helsingin käräjäoikeudella ei ole käytössään lopullisia lukuja, mutta he arvioivat että tuhannen tapauksen kasvu on lähellä todellista lukua. Vaikka lukujen määrä on ollut viime vuosina nouseva, se kuitenkin on hieman hidastumaan päin.

  Tarvetta pikkurahalle? Kokeile onneasi kilpailussa!

Pienikin lasku riittää kaatamaan talouden

-Kulutusluottoja otetaan edelleen, ja ihmisillä menee sen verran heikosti, että heiltä monesti jää maksamatta aika pieniäkin summia, kuten vaikka kännykkälasku. Vuokravelat ovat sitten jo isompia, kertoo talous- ja velkaneuvojana työskentelevä Ilkka Passi Helsingin talous- ja velkaneuvonnasta. Hän kertoo kohtaavansa velkaantuneita työssään päivittäin. Suurella osalla ei ole lainkaan varallisuutta ja vuokra lohkaisee suuren osan tuloista. Passi hakee tilanteeseen syytä esim. rajallisesta tulotason noususta ja kulutuskäyttäytymisen muutoksesta. Myös pikavipit näkyvät edelleen velkaneuvonnan arjessa. Ihmiset saattavat ajautua velkaantumiskierteeseen yllättävien elämäntilanteiden, kuten sairastumisen yhteydessä, toteaa Passi. Hän kokee Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen velkomustilanteiden kasvun valitettavana, selvää syytä hän ei kutienkaan ilmiölle osaa sanoa. Niin velkaneuvonnassa, kuin käräjäoikeuksissakaan ei osata nimetä yksittäistä ikäryhmää, joka olisi erityisesti velkaantunut. Molempien asiakaskunnasta löytyy kaiken ikäisiä asiakkaita, niin miehiä kuin naisia.

Maksuhäiriöt kasaantuvat samoille henkilöille

Suomen pankki on ollut huolissaan suomalaisten velkaantumisesta ja erityisesti vakuudettomien kulutusluottojen lisääntymisestä. Asiakastiedon julkaisemista tiedoista käy ilmi, että maksuhäiriöiden määrä on nousussa, mutta maksuhäiriöisten henkilöiden määrä näyttää pysähtyneen. Keskimäärin yhdellä henkilöllä on 15 merkintää asiakastiedon rekisterissä, maksuhäiriöt näyttävät siis kasaantuvan yksille ja samoille henkilöille. Suomalaisilla on kuitenkin ainakin toistaiseksi enemmän nettovarallisuutta kuin velkoja.

Muiden selvityksen alla olleiden käräjäoikeuksien tilanteet velkomusjuttujen kasvun osalta:

  • Oulu – kasvua 2 800 tapausta
  • Kymenlaakso – kasvua 1 300 tapausta
  • Kuopio – kasvua 2 500 tapausta
  • Lappi – kasvua hieman reilu 1 000 tapausta

Positiivisen luottorekisterin tarve selvityksessä

Oikeusministeriö on laittanut alulle selvityksen positiivisen luottorekisterin tarpeesta. Luottorekisteristä luotonmyöntäjät saisivat paremmin kokonaiskuvan luotonhakijan kokonaistilanteesta, kuten kaikista olemassa olevista lainoista ja kokonaistuloista. Nykyisellään tiedon saanti rajoittuu maksuhäiriötietoihin. Vastaava rekisteri on jo käytössä monessa Euroopan maassa. Selvitys valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Positiivinen luottorekisteri on jo saanut laajaa kannatusta kansanedustajien osalta, kuten ylen tekemä selvitys kertoo. Oikeusministeriö on esittänyt vuoden vanhassa virkamiesmuistiossaan korkokattosäätelyn laajentamisesta myös yli 2 000 euron lainoille. Keskustelua pikavippien koroista on Suomessa käyty jo pitkään ja aiemmin lainsäädäntö on jo rajoittanut alle 2 000 euron lainojen korkoja.

  Lainaa virtuaalisella luottokortilla

Hae lainaa

Muita Artikkeleita