Velkajärjestelylaki uudistuksen alla

Oikeusministeriössä on asetettu työryhmä uudistamaan velkajärjestelylakia, uutisoi Takuu-Säätiö. Työryhmän tarkoituksena on selvittää muun muassa miten velallista voitaisiin kannustaa tulonhankintaan ja miten hänelle voitaisiin turvata uusi velaton alku. Velkajärjestelyistä annettua lakia on tarkoitus kehittää parempaan suuntaan nykyisestään. Työryhmän tarkoituksena onkin pohtia nykyisiä velkajärjestelyissä olevia ongelmakohtia ja miettiä miten niitä ratkottaisiin nykyistä paremmin. Velkajärjestelyjen ongelmakohtien selvittäminen on sisällytetty hallitusohjelmaan ja työryhmän mietintö tulee valmistumaan kesäkuun viimeisenä päivänä ensi vuonna. Työryhmällä on myös selvitettävänä kuinka yrittäjien asemaa velkajärjestelyissä parannettaisiin, mutta tarkoituksena ei ole kuitenkaan puuttua maksuohjelman kestoon. Tarkoituksena on myös pohtia säännösten toimivuus kosken velallisen omistusasunnon säilyttämistä, sekä mahdollisesti ehdottaa siihen uudistusta. Mietinnössä on tarkoitus selvittää voisiko nykyistä velkajärjestelymenetelmää jotenkin yksinkertaistaa. Tällä hetkellä oleva lisäsuoritusjärjestelmä aiheuttaa osalle velallista ongelmia, joten tarkoitus on myös selvittää voitaisiinko niitä vähentää, sillä usein velallinen yllättyy lisäsuoritusvelvollisuudesta tulojen parantuessa. Lisäsuoritusvelvollisuus myös työllistää velkaneuvojia sekä käräjäoikeutta. Edellisen kerran velkajärjestelyjen uudistuksia pohdittiin vuonna 2011, ja se valmistui samana vuonna maaliskuussa. Nyt alkavassa pohdinnassa otetaan huomioon aiemmista muutoksista saatu palaute. Vuonna 2011 ehdotettiin, että valalliselta perittävä rahasumma muuttuisi aina velallisen tulojen mukaan ja maksuohjelman valvojana olisi ulosottoviranomainen. Tämä ehdotus sai paljon negatiivista palautetta ja uusi työryhmä aikookin luopua ehdotuksesta vielä ainakin tässä vaiheessa, sillä se ei ole tarkoituksen mukainen. Aiemman työryhmän toimesta esitettiin myös lisäystä saatavan lopulliseen vanhentumiseen, kun tällä hetkellä velat vanhentuvat 15 tai 20 vuoden kuluttua maksutuomiosta, eikä vanhentumisaikaa voida katkaista maksutuomion jälkeen. Velkaa siis voi pitää voimassa siten, ettei hae maksutuomiota. Uudessa vanhentumissäännöksessä pyritään korjaamaan se niin, että se koskisi kaikkia velkoja. Tämä kuitenkin on tarkoitus tehdä erillisessä jatkovalmistelussa.

Hae lainaa

Muita Artikkeleita