Tuottoa.fi on erilainen sijoituspalvelu

OPR-Vakuus Oy on avannut uuden Tuottoa.fi -palvelun, joka on uudenlainen, tavallisille suomalaisille suunnattu sijoitustuote Suomessa. Sijoitus onnistuu jo 1000 euron sijoituksella, eikä sijoituksesta peritä aloitus-, hallinnointi-, eikä muitakaan kuluja. Sijoituksella ei ole määräaikaa ja osakkeet lunastetaan takaisin alkuperäisellä merkintähinnalla, kun sijoitus halutaan lopettaa. Sijoituksesta saa osinkotuottoa, joka tilitetään kuukausittain sijoittajalle. Tulot verotetaan osinkotuloina. Osinko maksetaan voitonjakokelpoisista varoista ja edellyttää, että yhtiö on maksukykyinen. Sijoitus ei kuulu talltussuojarahaston piiriin eikä ole pääomaturvattu. Osakkeet eivät myöskään ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Sijoituksilla OPR-Vakuus Oy rahoittaa Suomessa ja suomalaisille tapahtuvaa kuluttajaluottoliiketoimintaa, tarkoituksena saada edullinen rahoitus liiketoiminnalle ja samalla sijoittajalle hyvä tuotto sijoitukselleen. Lähde: Lehdistötiedote

  Lainaa Matkailuautoon

Hae lainaa

Muita Artikkeleita