Tornio kieltämässä pikavippimainokset

Tornio on kieltämässä pikavippien mainostamisen. Kaupungin teknisten palveluiden lautakunta on todennut lausunnossaan, että mainospaikkasopimuksiin on mahdollista liittää pikavippimainokset kieltävä ehto. Mainoskieltoa ehdotettiin 25. helmikuuta valtuustoaloitteella, jonka oli allekirjoittanut 12 Tornion kaupunginvaltuutettua tai varavaltuutettua. Kieltoehdotusta perustellaan pikavippien aiheuttamilla talousvaikeuksilla. Aloitteentekijöiden mukaan yhä useammat torniolaiset ovat joutuneet pikavippien takia taloudellisiin ahdinkoon ja luottokierteeseen, mikä näkyy myös toimeentulotukiasiakkaiden määrässä. Torniossa on otettu käyttöön sosiaalinen luotto erityisesti pikavippien aiheuttamien luottokierteiden korjaamiseksi. Aloitteentekijät huomauttavat, että on ristiriitaista, että Torniossa samaan aikaan tarjotaan sosiaalista luottoa ja mainostetaan pikaluottoja muun muassa kaupungin lyhtypylväissä. Ristiriidan korjaamiseksi aloitteentekijät esittävät, että kaikenlainen pikaluottojen mainonta kielletään kaupungin omistamilla mainospaikoilla. Tornion teknisten palveluiden lautakunta kertoo lausunnossaan, että kaupunki ei voi yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja kesken sopimuskauden. Ulkomainontaa koskevat sopimuksen ovat kuitenkin sopimusvapauden piirissä, joten niihin on teknisten palveluiden lautakunnan mukaan mahdollista liittää pikaluottojen mainoskielto. Lausunnossa huomioidaan myös, että eduskunta on säätänyt pienluotoille korkokaton. – Jää nähtäväksi onko toimenpiteillä vaikutusta aiheutuneisiin ongelmiin, lausunnossa todetaan. Lautakunta huomauttaa, että mikäli pikavippimainokset kieltävä ehto otetaan käyttöön, se tulee tasapuolisuuden nimissä sisällyttää kaikkiin uusiin ja jatkettaviin mainospaikkojen vuokrasopimuksiin. Pikavippimainosten kieltoa on ehdotettu useissa kaupungeissa. Moni kaupunki on hyväksynyt kiellon, mutta joissakin kunnissa kielto on torpattu. Esimerkiksi Helsingissä arvioitiin, ettei kaupungilla ole valtuuksia asettaa kieltoa. Myös Porissa tekninen palvelukeskus on Ylen mukaan suhtautunut kielteisesti vippimainosten kieltoon. – Jos ei tyydytä siihen, että markkinoilla laillisesti olevia hyödykkeitä markkinoidaan laillisin keinoin, on ehkä parempi olla luovuttamatta mainospaikkoja ollenkaan. Saman asian voi ilmaista myös niin, että on kunnianhimoinen tehtävä laatia eri näkökohdat tasapainoisesti huomioon ottava kieltolista, palvelukeskuksen ehdotuksessa sanotaan Ylen mukaan. Pikavippimainoskieltojen on toisinaan epäilty olevan elinkeinovapauden tai sananvapauden vastaisia. Myös ulkomainosyhtiö JCDecaux Oy on vastustanut kieltoja ja arvioinut, että pikavippien tuottamat ongelmat johtuvat itse pikavippijärjestelmästä, eivät mainoksista.

Hae lainaa

Muita Artikkeleita