Suurin osa pikavippialan toimijoista haluaa alalle tiukempaa valvontaa

Suomen Pienlainayhdistyksen jäsenyritykset, joiden markkinaosuus kattaa yli 76 prosenttia viime vuonna myönnetyistä pikavipeistä toivovat pikavippialalle tiukempaa valvontaa. Suomen Pienlainayhdistys Ry:n jäsenyritysten markkinaosuus koko viime vuoden antolainauksesta oli 76,1 prosenttia, eli noin 245 miljoonaa euroa. Yhteensä viime vuoden antolainaus pikavippialalta oli 322 miljoonaa euroa, joka on 32 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomen Pienlainayhdistys ajaa kolmen kohdan ohjelmaa pienlaina-asiakkaan parhaaksi, jonka tarkoituksena on saada alalle tiukemmat ja selkeämmät pelisäännöt. Yhdistyksen mukaan tiukemmat säännöt korottaisivat alalle tulemisen kynnystä ja puolustaisivat kuluttajan etuja. Säännöillä ja valvonnalla halutaan muun muassa karsia epäluotettavat toimivat pois markkinoilta ja varmistaa, että alalla olevat yritykset ovat kuluttajalle luotettavia ja turvallisia. Yksi ohjelman kohdista esittää pienlainatoiminnan saattamista Finanssivalvonnan alaisuuteen. Fiva valvoo jo nyt muun muassa pankkien, rahoastoyhtiöiden ja pörssin toimintaa. Yhdistyksen ohjelman mukaan Fivalla olisi paras asiantuntemus valvonnan tueksi ja riittävät keinot puuttua mahdollisiin epäkohtiin. Valvonnan lisäksi yhdistys esittää Suomeenkin useimmissa Euroopan Unioinin jäsenmaissa käytössä olevaa positiivista luottorekisteriä, josta pikavippejä ja muita luottoja tarjoavat yritykset voisivat tarkistaa lainanhakijalla parhaillaan olevat muut velat ja tehdä niiden perusteella päätöksen pikavipin myöntämisestä. Nykyinen tapa, jossa tarkistetaan ainoastaan asiakkaalle mahdollisesti kirjatut luottohäiriömerkinnät, ei ole riittävä keino selvittämään lainanhakijan maksukykyä. Maksamatta jääneen velan päätyminen oikeuskäsittelyyn ja luottohäiriömerkinnän kirjaaminen kestää niin kauan, että ylivelkaantunut asiakas ehtii ottamaan runsaasti lisää velkaa useiden kuukausien ajan, ennen kuin luotonmyöntäjät saavat tiedon hänen maksuongelmistaan. Positiivinen luottorekisteri korjaisi tämän ongelman. Pienlainayhdistys esittää, että luottorekisteristä koituvat kulut kerättäisiin luotonantajilta perittävistä käyttömaksuista. Yhdistyksen mukaan viranomaisvalvonta suojaisi ensisijaisesti kuluttajaa, mutta toisi myös hyvän toimintaympäristön alan yrityksille. Pienlainayhdistyksen 13 jäsenyritystä ovat sitoutuneet ohjelman taakse.

  Pikavipeistä aiheutuneita maksuhäiriömerkintöjä poistetaan

Hae lainaa

Muita Artikkeleita