Suomen heikko taloustilanne lisää ylivelkaantumista

– Pelkäämme asiakasmäärien lisääntyvän huomattavasti, kertoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston erikoissuunnittelija Sanna Helesuo Maaseudun Tulevaisuudelle. Lehden mukaan yleinen taloustilanne näkyy velkaneuvonnassa. Suurten irtisanomisten tai lopetettujen tehtaiden vaikutukset eivät välttämättä näy heti, sillä irtisanottujen taloudellinen tilanne kiristyy vasta, kun 500 päivän ansiosidonnaisen päivärahan kausi loppuu. Sen jälkeen pudotaan peruspäivärahalle, mutta edelleen pitäisi pystyä lyhentämään asuntolainaa ja elättämään perhe. – Jokaisella suomalaisella on oikeus saada neuvontaa, Helesuo muistuttaa. Kuntien tulee järjestää neuvontapalveluita tai tuottaa ne yhdessä naapurikunnan kanssa. Suomessa on 130 velkaneuvojaa. Moni ylivelkaantunut ei välttämättä edes tiedä velkojensa kokonaismäärää. Velkakierre voi syntyä vaikkapa siitä, että kulutusluottoa aletaan lyhentää pikavipin avulla. Yksityishenkilön velkajärjestelylaki tuli voimaan 20 vuotta sitten. Velkajärjestelyille onkin tarvetta – viime vuonna sitä haki Tilastokeskuksen mukaan 3737 henkilöä. Määrä on pienessä nousussa, sillä hakemuksia tuli noin 4,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Iältään velkajärjestelyn tarvitsijat olivat 20–86-vuotiaita. Eniten velkajärjestelyä hakivat 45–54-vuotiaat, naiset hivenen useammin kuin miehet. Vähiten hakemuksia puolestaan oli yli 75-vuotiaiden ja alle 25-vuotiaiden ryhmissä. Kaikkein nuorimpien hakijoiden määrä on viime vuodesta hieman vähentynyt, mutta toisaalta 25–34-vuotiaiden osuus on kasvanut nopeasti. Velkajärjestelyn tarpeessa olevat ovat usein yksin asuvia. Naisista melko moni on yksinhuoltaja. Yksin eläminen näyttäisikin lisäävän ylivelkaantumisen riskiä. Ymmärrettävästi riskiä kasvattaa myös työttömyys. Vaikka noin kaksi kolmasosaa velkajärjestelyä hakeneista oli työllisiä tai eläkeläisiä, työttömät olivat joukossa huomattavasti yliedustettuina. Työttömien osuus oli 17 prosenttia, kun heidän osuutensa koko aikuisväestöstä on noin kuusi prosenttia. Työttömien osuus velkajärjestelyä hakeneista on tosin ollut pienessä laskussa.

  Luottosopimuksessa vaadittavat tiedot säädetään laissa

Hae lainaa

Muita Artikkeleita