Suomen Asiakastieto tarjoaa positiivisia luottotietoja – valtakunnallista rekisteriä ei tulossa

Oikeusministeriön tämänpäiväisen tiedotteen mukaan yleistä positiivista luottotietorekisteriä ei ole tulossa ainakaan toistaiseksi. Positiivisilla luottotiedoilla tarkoitetaan tietoja henkilön kaikista luotoista ja mahdollisesti muustakin taloustilanteesta, negatiiviset luottotiedot taas tarkoittavat maksuhäiriömerkintöjä. Selvityksen positiivisen luottotietorekisterin mahdollisuuksista teki professori Ahti Saarenpää. Oikeusministeriön mukaan luottotietorekisterin perustamista vastaan puhuu esimerkiksi positiivisten luottotietojen käsittelyn ja hallinnoinnin ongelmallisuus. Lisäksi ministeriössä halutaan odottaa EU:ssa parhaillaan valmisteltavien lakien vaikutuksia. EU:ssa valmistellaan uutta henkilötietoasetusta, asuntoluottodirektiiviä ja tietoturvallisuusdirektiiviä, joten nyt tehtävät lakimuutokset saattaisivat oikeusministeriön mukaan johtaa tempoilevaan lainsäädäntöön ja aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia. – Massiivisen, käytännössä lähes kaikki Suomessa asuvat ihmiset kattavan yhteiskunnallisen perusrekisterin luomiseen ei pidä ryhtyä kevein perustein eikä pelkästään sen vuoksi, että tiedot ehkä saattaisivat olla hyödyllisiä jollekulle, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.). Aihetta välittömiin lainsäädäntötoimiin ei ministerin mukaan ole. Hän haluaa kuitenkin seurata, millaisia ratkaisuja luottoalan toimijat itse pitävät tavoiteltavina jo olemassa olevan lainsäädännön pohjalta. Ainakin osa luottoalan toimijoista ilmeisesti pitää positiivisten luottotietojen saatavuutta tärkeänä, sillä Suomen Asiakastieto kertoi eilen ryhtyvänsä tarjoamaan luottoyhtiöiden käyttöön positiivisia luottotietoja. Kyseessä on järjestelmä, jossa luottoasiakkaat voivat itse päättää, saako heidän tietojaan luovuttaa vai ei. Ylen mukaan luvan antamatta jättäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että luottoa ei myönnetä. Suomen Asiakastiedon luovuttamista tiedoista luottoyritykset näkevät, paljonko hakijalla on ennestään kulutusluottoja ja onko maksujen kanssa ollut ongelmia. Kuka tahansa ei tietoja saa, sillä alkuvaiheessa järjestelmässä on mukana vain 15 pikavippi- ja kulutusluottoyritystä. Asiakastiedon mukaan tietoja käyttävien yritysten määrä kuitenkin kasvaa jatkossa. Suomen Asiakastieto uskoo, että positiivisten luottotietojen saatavuus on sekä yritysten että kuluttajien edun mukaista. Lainanmyöntäjien kannalta se voi tarkoittaa vähemmän luottotappioita, kuluttajien kannalta vähemmän ylivelkaantumista. Positiivista luottotietorekisteriä ovat toivoneet yleisesti niin pikavippien ja kulutusluottojen tarjoajat kuin ylivelkaantuneita auttavat. Esimerkiksi Takuu-Säätiö on moneen otteeseen todennut, että positiivinen luottotietorekisteri ehkäisisi ylivelkaantumista. Vastaava rekisteri on käytössä useissa Euroopan maissa.

Hae lainaa

Muita Artikkeleita