Pikalainayritys: Pikavipeille on tarvetta

Kuluttajat ovat poliitikkojen kanssa eri mieltä pikalainojen rajoittamisesta, selviää pikavippiyritys Risicumin tekemästä kyselystä. Kysely toteutettiin keväällä 2012 Risicumin verkkosivuilla. Vastaajia oli 507. Kyselyn mukaan 83 prosenttia kuluttajista ei halua, että pikalainojen tarjoamista rajoitetaan, mikäli rajoitus johtaa pikalainan saannin vaikeutumiseen. Vastanneiden mukaan pikalainoja tarvitaan varsin arkisiin menoihin, kuten laskujen maksuun ja yllättävistä menoeristä selviämiseen. Pikavipin tarpeeseen voi johtaa esimerkiksi lääkärilasku. 77 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoi, ettei heillä ole mahdollisuutta saada muunlaista lainaa kuin pikavippiä. Melkein kaikki vastaajat pitivät pienlainoja tärkeänä palveluna, jolle ei löydy korvaajaa pankeista tai muualtakaan. 90 prosenttia vastaajista suhtautui pikavippiyrityksiin positiivisesti tai neutraalisti. Pikavippien korkokuluihin vastaajat suhtautuivat ymmärtävästi. 77 prosenttia vastanneista ajatteli, että pikalainan kulut ovat hyväksyttävissä, jos lainan avulla voi maksaa laskut ajoissa ja estää esimerkiksi sähkön tai puhelinliittymän katkaisemisen. Melkein kaikki vastaajat, 96 prosenttia, katsoivat pystyvänsä itse arvioimaan omaa talouttaan ja päättämään, onko heillä edellytyksiä ottaa pikalainaa ja maksaa se ongelmitta takaisin korkoineen. 76 prosenttia vastanneista arvioi, että pikavippejä tarjoavat yritykset ilmoittavat lainoista koituvat kulut riittävän selkeästi. Kyselyssä havaittiin myös, että suurimman pikalaina-asiakkaiden ikäryhmän muodostivat 46 – 59 –vuotiaat, joita oli 35 prosenttia vastaajista. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista oli yli 30-vuotiaita. Kyselyn perusteella pikavippien käyttäjät eivät siis ole pääasiassa nuoria, kuten toisinaan ajatellaan. Miehiä ja naisia on kyselyn mukaan pikavippiyritysten asiakaskunnassa yhtä paljon. Yliopistokoulutettuja on 40 prosenttia. “Kysely todistaa sen, mikä on ollut tiedossa pitkään eli markkinoilla on olemassa tarve, jonka pienlainat täyttävät. Kuluttajat pitävät pienlainoja selvästi tärkeänä asiana oman maksukyvyn säilyttämiseksi arjen asioissa, kuten laskuissa ja hätätapauksissa”, toteaa Risicum Oyj:n toimitusjohtaja Jouni Hintikka. Hintikka huomauttaa, että kysely murtaa monia pikavippeihin liittyviä harhaluuloja. Pikavippejä ei oteta juhlimista varten vaan yllättävistä arkisista menoista selviämiseen, eivätkä pikavippiyritysten asiakkaat ole pelkästään nuoria vaan kaiken ikäisiä. Hintikka painottaa, että kuluttajat pitävät pikavippipalveluja tärkeänä eivätkä halua niiden katoavan. Pikalaina-ala kaipaa hänen mukaansa sääntelyä, mutta koko pienlainatoiminnan lopettaminen ei ole oikea ratkaisu.

  Pikavippien korkokatossa epäselvyyksiä

Hae lainaa

Muita Artikkeleita