Pikalainayritykset toivovat itselleen tiukempaa valvontaa

Pikalainatoiminnan rajoituksesta puhutaan paljon julkisuudessa, mutta myös pikalainayritykset toivovat alalle tiukempaa valvontaa. Suomen Pienlainayhdistys Ry on esittää pienlainatoiminnalle rajoituksia kampanjassaan nimeltä Kolmen kohdan ohjelma pienlaina-asiakkaan parhaaksi. Yhdistyksen kirjoittamassa ohjelmassa todetaan, että alan valvonta kaipaa tehostamista. Pienlainayhdistyksen mielestä valvonnalle oikea taho olisi Finanssivalvonta, joka on Suomen Pankin yhteydessä toimiva instanssi. Finanssivalvonta eli Fiva valvoo muun muassa pankkien ja sijoituspalveluyritysten sekä pörssin toimintaa. Yhdistyksen mukaan Fivalla on paras asiantuntemus pienlaina-alan valvomiseen ja riittävät keinot joilla mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua. Tiukka viranomaisvalvonta suojaisi yhdistyksen mukaan ensisijaisesti kuluttajaa, mutta toisi myös alan yrityksille hyvän toimintaympäristön. Pienlainayhdistys on jo aiemmin esittänyt rajoituksia alalle tuleville yrityksille. Yhdistys toivoo vaatimuksia esimerkiksi uusien yritysten riittävästä pääomasta ja osaamisesta. Uusien toimijoiden on helppo tulla pikavippi-bisnekseen, minkä seurauksena alalle on tullut epäluotettavia yrityksiä. Pikalainayhdistyksen mukaan nämä mustamaalaavat kohtuuttomasti alan mainetta. Viranomaisvalvonnasta koituvia kustannuksia yhdistys paikkaisi vuosittaisilla toimilupamaksuilla, jotka perittäisiin alan yrityksiltä. Pikalainayhdistys parantaisi valvontaa myös ottamalla käyttöön Euroopassa yleisen niin kutsutun positiivisen luottorekisterin, jonka avulla pikalainoja tarjoavat palvelut voisivat selvittää asiakkaidensa maksukyvyn nykytilannetta huomattavasti paremmin ja ehkäistä näin ylivelkaantumista. Positiivisesta luottorekisteristä on mahdollisuus selvittää tiedot lainanhakijan kaikista auki olevista veloista, mikä auttaa kartoittamaan lainanhakijan tilannetta riittävän hyvin, jotta tosiasiallinen maksukyky saadaan selvitettyä. Nykykeinoin tiedot maksuvaikeuksista tulevat aivan liian myöhään ja maksuhäiriömerkinnän kirjautumista odottaessa asiakas ehtii velkaantua merkittävästi lisää. Nykyisin pikalainayrityksillä ei ole keinoja selvittää maksuvaikeuksiin ajautuvan asiakkaan todellista tilannetta.

Hae lainaa

Muita Artikkeleita