Pienistä summista velkaantuneiden asema paranee

Etenkin pienistä saatavista vaadittavien perintäkulujen enimmäismäärä laskee. Perintää koskevan lain uudistukset tulevat voimaan 16. maaliskuuta, kertoo Oikeusministeriö tiedotteessaan. Jatkossa korkeintaan 100 euron velan perintäkulut saavat olla enintään 60 euroa. Korkeintaan 1000 euron saatavien maksimikulut ovat 120 euroa ja sitä suurempien saatavien 210 euroa. Muutos on merkittävä etenkin pienten velkojen kohdalla. Tällä hetkellä perintäkuluja saa vaatia korkeintaan 190 euroa, jos saatava on alle 250 euroa. Sen ylittävistä veloista saa periä kuluja korkeintaan 220 euroa. Muutokset voivat helpottaa esimerkiksi pienistä pikavipeistä velkaantuneen tilannetta. Velallisen asema helpottuu myös siksi, että jatkossa velallisella on oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeyttäminen voi olla järkevää, jos on ilmeistä, että perintä on tuloksetonta ja vain lisää velallisen maksettavaksi tulevia kuluja. Kun perintä on keskeytetty, velkoja voi hakea saatavaansa tuomioistuimessa tai hakea ulosottoa. Muunlaista perintää saa jatkaa vain siinä tapauksessa, että velalliselta ei vaadita perintäkuluja. Myös velallisen tekemien maksusuoritusten kohdentamisjärjestystä muutetaan. Tällä hetkellä velkojat ja perintätoimistot kohdentavat velallisen tekemät maksut yleensä ensisijaisesti perintäkuluihin ja vasta sen jälkeen varsinaiseen saatavaan. Jatkossa on tehtävä päinvastoin, eli maksu tulee vähentää ensisijaisesti perinnän kohteena olevasta alkuperäisestä velasta. Uuden kohdentamisjärjestyksen ideana on, että kuluttaja voi paremmin valvoa perintäkulujen määrää ja riitauttaa kohtuuttomat kulut. Muutos tulee kuitenkin voimaan vasta 16. joulukuuta 2013. Lain myötä vanhentuneen velan periminen kielletään. Myös kuluttaja-asiamiehen mahdollisuudet puuttua hyvän perintätavan vastaisiin menettelytapoihin paranevat.

Hae lainaa

Muita Artikkeleita