Oikeusministeriö toivoo kansalaisilta kommentteja pikaluotoista

Oikeusministeriön työryhmä selvittää parhaillaan pikavippien tilannetta ja mahdollisuuksia pikalainatoiminnan rajoittamiseksi. Työryhmä selvittää muun muassa millaisia tiukennuksia pikavippilainsäädäntöön vielä tarvittaisiin. Nyt oikeusministeriö pyytää kansalaisilta kommentteja ja mielipiteitä pikaluotoista. Mielipiteen voi antaa Otakantaa.fi -sivuston kautta. Vuonna 2010 pikaluottoja myönnettiin yli miljoona kappaletta, joten vipit ovat Suomessa suuressa suosiossa. Työryhmä kerää kommentteja neljän kysymyksen kautta, joissa kysellään kansalaisten mielipiteitä pikavippien eduista ja haitoista, kokemuksia pikavipeistä, käyttötarkoituksia ja mahdollisten rajoitusten vaikutuksia vastaajien elämään. Otakantaa.fi on oikeusministeriön ylläpitäjä kansalaisten ja julkishallinnon väliseen vuoropuheluun tarkoitettu keskustelufoorumi. Sivustolla käytävään keskusteluun osallistumalla voi vaikuttaa asioiden valmistelutyöhön. Tällä hetkellä sivustolla on pikalainojen lisäksi keskustelunaiheena myös asuntopoliittinen toimenpideohjelma. Pikaluottoasia on kerännyt runsaassa vuorokaudessa jo yli 400 kommenttia. Mielipiteitä on laidasta laitaan. Useat vaativat pikaluottojen kieltämistä, mutta monet kertovat myös positiivisia kokemuksiaan pikavipeistä. Pikavippejä käyttäneiden kokemukset ja mielipiteet pikaluottoja kohtaan ovat pääasiassa positiivisia. Pikavippiasiakkaat kertovat, että yllätyksiä lainaehtojen ja vipin kulujen suhteen ei ole tullut, vaan lainaehdot ovat olleet selkeästi esillä ennen vipin ottamista. Esimerkiksi 10 euron kustannusta 60 euron vipistä ei pidetä suurena. Pikavippejä on kirjoittajien mukaan otettu esimerkiksi lääkekustannuksiin yllättävän sairauden kohdatessa ja tavallisiin arkielämän kustannuksiin sosiaalietuuksien maksamisen viivästyessä. Yksi kommentoija kertoo ottaneensa pikavipin yllättävässä tilanteessa, kun luottokortti oli poissa käytöstä pankin toimintahäiriön takia. Korko ei hänellekään tullut yllätyksenä ja vipin sai maksettua pois ajallaan. Osa kirjoittajista pitää myös lainanottoa sekä pankkilainojen että pikavippien suhteen jokaisen henkilökohtaisena päätöksenä, eikä toivo lakisääteisiä kieltoja tai rajoituksia vain yhden lainamuodon, eli pikavippien kohdalla. Liiallista holhoamista pidetään jopa ongelmien syynä. Myös pankkeja kritisoidaan keskustelussa pankkien luottojen pitkäaikaisuuden takia. Pankit sitouttavat asiakkaan kulutusluottojensa myötä jopa vuoksiksi, kun taas pikavippi on lyhytaikainen laina. Otakantaa.fi -palvelussa jokainen voi käydä antamassa mielipiteensä pikalaina-asiasta ja vaikuttaa näin mahdollisiin pikavippien rajoituksiin ja kieltoihin.

  Vertaislainat tulivat pikavippimarkkinoille

Hae lainaa

Muita Artikkeleita