Nuoret velkaantuvat pikaluottojen takia vanhempia useammin

Talousneuvojien arvioiden mukaan nuoret velkaantuvat pikaluottojen takia useammin kuin vanhemmat asiakkaat. 72 kyselyyn vastanneesta talous- ja velkaneuvojasta alle puolet arvioi alle neljänneksen asiakkaista velkaantuneen nimenomaan pikaluottojen vuoksi. Vastanneista 30 prosenttia arvioi 26-50 prosenttia alle 30-vuotiaista nuorista asiakkaista velkaantuneen pikalainojen seurauksena. Muita syitä velkaantumiseen arveltiin olevan luottojen myöntäminen maksukykyä tutkimatta ja runsas luottojen markkinointi. Velan takaisinmaksun viivästymisestä aiheutuvien kustannusten arveltiin aiheuttavan vain vähän velkaantumista. Lähde: Kuluttajaviraston tutkimus

  YLE: Kuluttamista ihannoiva yhteiskunta johtaa velkaantumiseen

Hae lainaa

Muita Artikkeleita