Myös talousvaliokunta hyväksyi pikavippien korkokaton

Talousvaliokunta asettui tämänpäiväisessä kokouksessaan tukemaan hallituksen esitystä pikavippeihin liittyvien lakien tiukentamisesta. Lakiehdotuksen merkittävin muutos on korkokatto, jolla rajoitettaisiin pikalainojen todellisen vuosikoron määrää. Vuosikorko saisi olla korkeintaan viitekorko lisättynä 50 prosentilla, joten nykytasolla korkokatto asettuisi noin 51 prosenttiin. Tällä hetkellä pikalainojen vuosikorot ovat tyypillisesti useita satoja prosentteja. Sääntelyn piiriin tulisivat kaikki alle 2000 euron luotot. Talousvaliokunta myöntää lausunnossaan, että todellinen vuosikorko muodostuu lyhytaikaisissa lainoissa väistämättä suuremmaksi kuin pitkäaikaisissa lainoissa. Lisäksi lainan myöntämiseen liittyvät kulut ovat pienissä lainoissa yhtä suuret kuin muissakin luotoissa ja vakuudettomien lainojen riskit ovat isompia kuin vakuudellisten. Näistä seikoista huolimatta todellinen vuosikorko on talousvaliokunnan mielestä sopiva lainan kulujen mittari. Pikalainojen erityisluonne on talousvaliokunnan mukaan otettu huomioon asettamalla korkokatto huomattavan korkealle tasolle. Hallituksen lakiehdotuksessa esitetään, että lisämaksujen periminen luottosuhteeseen liittyvistä tekstiviestipalveluista ja sopimussakkojen periminen maksuviivästyksistä asetettaisiin hyvän luotonantotavan vastaiseksi. Talousvaliokunta hyväksyy ehdotuksen, sillä maksut ovat saattaneet kohottaa lainan kokonaiskuluja odottamattomasti. Lisäksi talousvaliokunta tukee ehdotusta kuluttajan luottokelpoisuuden tarkemmasta arvioinnista. Tällä hetkellä luottokelpoisuutta arvioidaan vain maksuhäiriömerkintöjen perusteella. Lakiesityksen mukaan luotonantajan tulisi pyrkiä varmistamaan asiakkaan tuloistaan antamien tietojen oikeellisuus muutenkin kuin tämän oman ilmoituksen perusteella. Uusi laki antaisi pikaluottoyritysten rekisteröinnistä vastaavalle Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehokkaammat tiedonsaantioikeudet ja pakkokeinovaltuudet. Luotonantaja velvoitettaisiin esimerkiksi säilyttämään luottosuhteen eri vaiheisiin liittyvät asiakirjat, jotta viranomaiset voivat varmistaa, että asiakkaan luottokelpoisuus on arvioitu lain mukaisella tavalla. Talousvaliokunnan mukaan muutokset ovat välttämättömiä, jotta pikalaina-alaa voidaan tehokkaasti valvoa. Talousvaliokunnan mukaan asiakkaan luottokelpoisuuden arviointia voitaisiin helpottaa positiivisen luottorekisterin avulla. Se sisältäisi nykyistä luottotietorekisteriä laajempia tietoja kuluttajien taloudellisesta tilanteesta. Oikeusministeriössä selvitetään parhaillaan positiivisen luottorekisterin mahdollisuuksia. Koska lakiuudistus muuttaisi nykytilannetta merkittävästi, talousvaliokunta painottaa, että lain vaikutuksia tulee seurata tarkasti. Jatkossa yritykset saattavat hakea tuottoa esimerkiksi laina-aikoja pidentämällä. Vaarana voikin olla, että kuluttaja ehtii ottaa lukuisia pitkäaikaisia lainoja ennen kuin ensimmäinen niistä tuottaa maksuhäiriömerkinnän ja estää lisäluottojen myöntämisen. Talousvaliokunta kuitenkin toivoo, että lakiuudistus toisi velkaantumisongelmat näkyviin ennen kuin velkaantumiskierre on edennyt liian pitkälle. Ongelmat vain kasvavat, jos vakavissa talousvaikeuksissa oleva paikkaa taloustilannettaan ottamalla lisää luottoja. Ongelmien perimmäistä syytä sääntely ei kuitenkaan poista, joten talousvaliokunta huomauttaa, että huomiota on syytä kiinnittää myös esimerkiksi sosiaaliseen luotonantoon, toimeentulotuen saatavuuteen ja talousneuvonnan lisäämiseen. Vaikka talousvaliokunta tukee pikavippilakien tiukentamista, se hylkäsi lakialoitteen, jossa esitettiin pikalainatoiminnan täyskieltoa. Valiokunnan mukaan täyskielto saattaisi johtaa esimerkiksi pimeiden lainamarkkinoiden syntyyn, joten ensin on syytä seurata, vähentävätkö lakien tiukennukset pikavippeihin liittyviä ongelmia. Aiemmin myös perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta ovat lausunnoissaan tukeneet pikalainalakien kiristämistä.

  Pikalainojen suosio nousee edelleen

Hae lainaa

Muita Artikkeleita