Lakivaliokunta antoi lausunnon pikavippilaista

Pikavippien tarjoaminen hankaloituu huomattavasti, jos suunniteltu lakimuutos menee läpi. Lakivaliokunnan mukaan se on hyväksyttävää, kun vippien tuottamat ongelmat otetaan huomioon. Lakivaliokunta antoi viime viikolla lausuntonsa kuluttajansuojalain ja eräiden muiden pikavippeihin vaikuttavien lakien muuttamisesta. Lakivaliokunta on samoilla linjoilla hallituksen lakiesityksen kanssa. Hallitus haluaa suitsia pikavipeistä vaadittavien korkoja ja tiukentaa luotonantajien velvollisuutta arvioida lainan hakijan luottokelpoisuus. Tavoitteena on vähentää pikavipeistä aiheutuvia haittoja, kuten ylivelkaantumista. Lakivaliokunnan lausunto toteaa, että suuri osa yksilöiden velkaongelmista johtuu ainakin osittain pikavipeistä. Yksityishenkilöihin kohdistuvat velkomustuomiot ovat myös lisääntyneet sen jälkeen kun pikalainat ovat tulleet markkinoille. Veloista aiheutuneet kulut ovat olleet huomattavan korkeita suhteessa lainapääomiin. Lisäksi lakivaliokunta on hallituksen esityksen kanssa samaa mieltä siitä, että pikalainat saattavat johtaa harkitsemattomaan lainanottoon. Hallitus esitti, että pikaluottojen todellisen vuosikoron tulisi asettua korkeintaan noin 51 prosenttiin. Lakivaliokunta tukee esitystä. Vaikka todellisen vuosikoron käyttöä pikaluoton kulujen mittarina on toisinaan kritisoitu, se on lakivaliokunnan mielestä kuitenkin vakiintuneisuutensa vuoksi sopivin tapa mitata kuluja. Vaikka korkokatto todennäköisesti vaikeuttaisi pikavippien tarjoamista ja luultavasti tekisi osan toiminnasta kannattamattomaksi, lakivaliokunnan mukaan sääntely ei kuitenkaan kokonaan estäisi pienten luottojen tarjoamista. Osa pienlainayrityksistä voisi jatkaa toisentyyppisillä luottoehdoilla. Toisaalta on tärkeää, että sääntely koskee mahdollisimman laajasti erilaisia pienluottoja, myös esimerkiksi perinteisiä luottokortteja, jotta kilpailun tasapuolisuus säilyy. Lakivaliokunta tukee myös esitystä luottokelpoisuuden tarkemmasta arvioinnista. Valiokunnan mukaan on tärkeää tutkia mahdollisuus positiivisen luottorekisterin perustamiseen. Positiivinen luottorekisteri kertoisi hakijan todellista maksukyvystä enemmän kuin pelkkä maksuhäiriörekisteri. Lakivaliokunnan mielestä lainsäädäntöä on syytä tiukentaa, koska pikavippien aiheuttamat ongelmat eivät viime vuosina ole vähentyneet vaan pikemminkin lisääntyneet. Erityisen raskauttavaa on, että vipit ovat aiheuttaneet ongelmia nuorille, jotka ovat kokemattomia kuluttajia. Velkaongelmia tulee kuitenkin pyrkiä ehkäisemään myös ei-lainsäädännöllisillä keinoilla, kuten talous- ja velkaneuvonnan hyvällä saatavuudella ja sosiaalisella luototuksella. Pikavippilakeja muutettiin viimeksi kaksi vuotta sitten. Silloin alettiin vaatia, että pikaluottomainoksissa kerrotaan lainan todellinen vuosikorko. Myös lainan maksaminen tilille yöaikaan kiellettiin, ja lainapalvelujen tarjoajien tuli alkaa rekisteröityä luotonantajarekisteriin.

Hae lainaa

Muita Artikkeleita