Kuluttajariitalautakunta selvitti vipistä perittyjä kuluja

Kuluttajariitalautakunta on selvittänyt tapausta jossa asiakas koki, että pikavipistä perittiin liikaa korkoa. Luottoyhtiö ja kuluttaja olivat tehneet sopimuksen pikavipistä jonka laina-ajaksi oli määritelty 28 vuorokautta. Luoton määrä oli 300 euroa, ja luottoyhtiö halusi periä kuluttajalta sopimuksen mukaisesti kuluja lainasta 267,75 euroa. Kuluttajariitalautakunnan täysistunnossa todettiin, että kulut olivat lainalle kohtuuttoman suuret ja että suuria luottokustannuksia voidaan sovitella kuluttajasuojalaissa säädetyin edellytyksin. Kun kuluttajariitalautakunta arvioi kohtuuttomuutta, otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema sekä olosuhteet jotka olivat sopimuksen tekohetkellä. Pikalainan todelliseksi vuosikoroksi määräytyi sopimuksen mukaan yli 1000 prosenttia. Korko on huomattavasti suurempi, entä esimerkiksi luottokorttiluotoissa tai postimyyntien myöntämissä luotoissa. Toisaalta pienissä ja lyhytaikaisissa luotoissa myös kustannukset luottoyhtiöille ovat suuremmat, kuin pitkäaikaisissa luotoissa. Tämän vuoksi koron kohtuuttomuutta ei voida perustella ainoastaan todellisen vuosikoron perusteella. Pikalainat voivat periä tavanomaista suurempia kuluja ja korkoja, sillä luoton riskit ovat luotonantajalle suuremmat. Tässä tapauksessa kuitenkin kuluttajariitalautakunta piti perittyjä kuluja kohtuuttomina. Kuluttajariitalautakunta laski kulut 75 euroon. Kuluttaja oli ottanut esimerkiksi kaksi muuta pikavippejä myöntävää yritystä, jotka perivät 300 euron suuruisesta vipistä 30 vuorokauden laina-ajalla 75 euroa kuluja. Korkeita kuluja perinyt pikaluottoyhtiö ei kiistänyt kuluttajan väitteitä, etteikö muilla yrityksillä olisi matalammat kulut. Sovittelussa ei kuitenkaan ollut mitään merkitystä sillä, että kuluttaja oli saanut lainaehdot sähköpostiinsa, sekä hänen olisi pitänyt olla tietoinen lainan kuluista, sillä hän oli ennestään jo pikaluottoyhtiön asiakas. Hallitus on antanut esityksen kuluttajasuojalain muuttamiseksi niin, että pikavipeille olisi korkokatto. Todellinen vuosikorko saisi esityksen mukaan olla 51%.

Hae lainaa

Muita Artikkeleita