Asiantuntijat: Pikavippien tilalle tarvitaan helppoja ratkaisuita

Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla kirjoittavat Juha Pantzar ja Kati Rantala ovat huolissaan siitä, miten paljon pikavippejä käyttävien ihmisten käy, kun lainatarjonta kesäkuun alussa supistuu. Rantala on tutkimusjohtaja Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa ja Pantzar Takuu-Säätiön toiminnanjohtaja. Pikavippitoimintaa rajoittava lainsäädäntö on tulossa voimaan kesäkuun alussa. Lain myötä pikavippien tarjonta vähenee selvästi. Uudistuksien vuoksi moni ei enää pysty paikkaamaan talouttaan pikavipillä. Usein vippien oton taustalla on ollut arjen sujuvuuden turvaaminen tai yritys ostaa lisäaikaa, kun taloudellinen katastrofi uhkaa. Kirjoittajat uskovat, että lakimuutoksen tullessa voimaan useiden ihmisten velkakierre katkeaa melko samanaikaisesti perintätoimiin. Maksuhäiriömerkintöjen ja velkomustuomioiden määrä voi hetkellisesti lisääntyä. Maksuhäiriömerkintä hankaloittaa elämää monella tavalla, sillä se voi vaikeuttaa esimerkiksi asunnon saantia ja verkkopalveluiden käyttöä. Velkaongelmat ovat ylivelkaantuneille usein häpeällisiä ja ahdistavia. Velkaantuneilla ei välttämättä ole riittävästi tietoa maksuvaikeuksien seurauksista ja niiden vaikutuksista. Velkaneuvonnan avulla lähes kaikkiin velkaongelmiin voidaan löytää ratkaisu. Yksin ongelmia voi olla hankala ratkaista. Siksi Pantzar ja Rantala ehdottavatkin, että pikavippejä rajoittavan lain oheen tulisi perustaa neuvontapalveluita, joiden tavoittaminen olisi helppoa. Velkaongelmien selvittäminen vaatii usein monialaista taloudenhallinnan ja velkaratkaisujen asiantuntemusta. Vaikeinta on kirjoittajien mukaan nuorten tavoittaminen, sillä saatavilla oleva apu ei välttämättä kohtaa avuntarvitsijoita. Nuoret hakevat usein apua esimerkiksi internetin keskustelupalstoilta, mutta niissä tiedon paikkansapitävyyttä ei voi varmistaa. Kirjoittajien mielestä talousneuvontaa pitäisi kehittää etenkin siellä, missä ongelmat ovat vasta alussa. Silloin niihin voitaisiin tuella ja ohjeistuksella löytää nopeasti toimivia ratkaisuita. Pantzar ja Rantala kirjoittavat myös, että tarve pienlainaan arjen hallintakeinona ei poistu, vaikka muunlainen ongelmavelkaantuminen lisääntyisi. Erilaisia luottojen muotoja ja maksujärjestelyitä on olemassa lukuisia, ja velan varassa eläminen on yhä yleisempää. – Tähän tulisi varautua nopeasti kehittämällä vaihtoehtoisia, edullisia ja kohtuullisia ratkaisuja, kuten sosiaalista luototusta. Asiasta on keskusteltu, mutta syntyykö uusia palveluja kyllin pian, kirjoittajat pohtivat.

  Tarvetta pikkurahalle? Kokeile onneasi kilpailussa!

Hae lainaa

Muita Artikkeleita